DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Trụ sở: 22/2A Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

GS.TS Nguyễn Thị Lang

Chủ tịch hội

2

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Chủ tịch hội

3

Ths Phạm Văn Út

Ủy Viên

4

Ks. Trần Bảo Toàn

Thư ký

5

Ts. Đặng Minh Tâm

Hội viên

6

Ths Phạm Thị Thu Hả

Hội viên

7

Ths. Châu Thanh Nhã

Hội viên

8

Ths. Võ Thị Trà My

Hội viên

9

Ks. Phạm Công Trứ

Hội viên

10

Ks. Nguyễn Trọng Phước

Hội viên

11

Ks. Vỏ Thị Thảo Nguyên

Hội viên

12

Ks. Nguyễn Ngọc Hương

Hội viên

13

Ks. Nguyễn Văn Hiếu

Hội viên

14

Ks. Nguyễn Thị Anh Thư

Hội viên

15

Ks. Nguyễn Văn Linh

Hội viên

16

Ks. Văn Chí Tâm

Hội viên

17

Ks. Nguyễn Thị Trúc Liễu

Hội viên

18

Ks. Biện Anh Khoa

Hội viên

19

Ks. Nguyễn Trường Giang

Hội viên

20

Ks. Trần Minh Tài

Hội viên

21

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Hội viên