DANH SÁCH HỘI DƯỢC HỌC

DANH SÁCH

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI DƯỢC HỌC

Địa chỉ trụ sở: 184 Nguyễn An Ninh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ;

Số điện thoại 0710 3811945

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Điện thoại

1

Phan Xuân Sinh

Chủ tịch

0909 780079

2

Ngô Hùng Ca

Phó chủ tịch

0918 252570

3

Nguyễn Bích Lệ

P. Chủ tịch, Tổng thư ký

0918 252577

4

Lê Thị Kim Chi

UV thường vụ

0913 128227

5

Lưu Thị Hồng Nga

UV thường vụ

0918 025788

Ban chấp hành

6

Trần Hữu Bình

7

Nguyễn Thị Việt Hoa

8

Phùng Lệ Hằng

9

Nguyễn Thị Hồng Loan

10

Huỳnh Hiếu Nghĩa

11

Nguyễn Danh Sinh

12

Phạm Thành Suôl

13

Nguyễn Bích Thủy

14

Nguyễn Phước Tồn

15

Nguyễn Hoàng Việt