//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/ABC.jpg
26/04/2023
Ngày 25/4/2023 tại Hội trường Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2022 và Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các Tổ chức ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/HTQT.jpg
14/04/2023
Ngày 12/4/2023, tại Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm thành lập Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đại học Cần Thơ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202%263/LV%20SO%20NN.jpg
10/04/2023
Ngày 6/4/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các Hội thành viên đã có buổi gặp gỡ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự tham dự có các nhà khoa học, đại diện phòng kinh tế các quận huyện, các đơn vị trực thuộc sở để cùng nhau trao đổi và đề xuất nhiệm ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202%263/lv%20so%20tnmt.jpg
27/03/2023
Ngày 23/5/2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra buổi sơ kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2022 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Tham dự có ông Phạm Nam Huân – ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202%263/thi%20dua%20cum%209.jpg
24/03/2023
Ngày 21/3/2023, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua số 9 thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202/hoi%20thao%20Ben%20Tre.jpg
02/03/2023
Xu thế phát triển kinh tế hiện nay theo hướng kinh tế xanh mà các nước đang theo đuổi đó là kinh tế tuần hoàn. Nó không đi theo con đường tuyến tính từ khai thác tài nguyên để làm đầu vào cho quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Ngược lại, chúng tạo ra mối liên kết có tính dây chuyền, ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202/hop%20khoi%20ky%20thuat.png
20/02/2023
Ngày 16/2/2023 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra buổi Sơ kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát ...