//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/ABC.jpg
26/04/2023
Ngày 25/4/2023 tại Hội trường Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2022 và Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các Tổ chức ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/HTQT.jpg
14/04/2023
Ngày 12/4/2023, tại Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm thành lập Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đại học Cần Thơ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/cao%20su%205.jpg
11/04/2023
Khi bạn cần thực hiện một số điều trị răng miệng như trám răng, chữa tuỷ, làm răng giả cố định,… và một số điều trị phục hồi khác, nha sĩ sẽ có thể đặt một miếng chắn bằng cao su trong quá trình điều trị (Hình 1) được gọi là kỹ thuật “Đặt đê cao su”. Với một ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202%263/LV%20SO%20NN.jpg
10/04/2023
Ngày 6/4/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các Hội thành viên đã có buổi gặp gỡ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự tham dự có các nhà khoa học, đại diện phòng kinh tế các quận huyện, các đơn vị trực thuộc sở để cùng nhau trao đổi và đề xuất nhiệm ...