//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/hoi%20nghi%20thi%20dua.jpg

Tổng kết thi đua năm 2022 của các hội có tính chất đặc thù số 1

 

Sáng ngày 28/12/2022, tại Hội trường Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1. Khối thi đua gồm có 05 đơn vị: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (Khối trưởng), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố (Khối phó), Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố, Liên minh các Hợp tác xã thành phố, Hội Chữ Thập đỏ thành phố. Cùng dự với hội nghị có bà Trần Thị Ngọc Dung – Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố.

         Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Khối. Các đơn vị trong Khối đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và hội viên. Các mặt công tác xây dựng cơ quan, chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa. Các hoạt động trong Khối đa dạng, nhiều lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. 5/5 đơn vị đều tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua. Bên cạnh đó, về tổ chức, các đơn vị trong Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1 không đồng nhất; số lượng cán bộ, viên chức lại ít, điều kiện phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, kinh phí hoạt động được giao theo chế độ không tự chủ, không phụ cấp, đời sống cán bộ viên chức còn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2023 cho lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố.

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban thi đua khen thưởng thành phố, Hội nghị thống nhất thông qua bầu chọn đơn vị thành viên xuất sắc để đề nghị khen thưởng, đơn vị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố và Hội Chữ Thập đỏ thành phố được đề nghị tặng Bằng khen của UBND cho đơn vị xuất sắc. Bế mạc Hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2023 cho lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố, Khối phó Khối thi đua năm 2023 được bàn giao cho Liên minh Hợp tác xã thành phố phụ trách.

Y Phụng