Thông báo kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2021

Ngày 16/11/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả cuộc thi cho 40 đề tài, sáng tạo đạt giải.
 
Chi tiết xin xem tập tin đính kèm bên dưới