Quyết định ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc Ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiểu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021.
 
Theo đó Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố sẽ là cơ quan thường trực hội đồng xét chọn. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Quyết định trên.
 
Xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới.