//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/TIN%2031.5.K.jpg

Hội thảo khoa học “Một số tác động của Khoa học và Công nghệ đến văn hóa – xã hội thành phố Cần Thơ hiện nay.

 

Ngày 31/5/2023 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Hội Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức hội thảo khoa học “Một số tác động của Khoa học và Công nghệ đến văn hóa – xã hội thành phố Cần Thơ hiện nay” tại hội trường nhà khách Tây Nam. Tham dự có Bà Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Ông Trần Văn Tư – Chủ tịch Hội Khoa học xã hội và nhân văn cùng với các lãnh đạo, các sở, ban, ngành thành phố, hội thành viên Liên hiệp Hội, các trường Đại học, trung tâm và cơ quan báo đài đến tham dự.

Nhằm trao đổi thông tin, các vấn đề tác động của khoa học và công nghệ đối với văn hóa - xã hội của thành phố Cần Thơ hiện nay, hướng đến chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.  Hội thảo là dịp để các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn chia sẻ những thông tin khoa học và công nghệ tác động đến văn hóa - xã hội điển hình ở lĩnh vực tôn giáo và lĩnh vực du lịch.

Tại hội thảo Đại biểu lắng nghe những chia sẻ những tác động của khoa học công nghệ đến văn hóa – xã hội qua các tham luận: “Một số vấn đề về tác động của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển văn hóa xã hội hiện nay” – của PSG.TS Đào Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Hội Khoa học xã hội và nhân văn; “Công nghệ thông tin và truyền thông xã hội trong lĩnh vực tôn giáo góp phần phát triển du lịch thành phố Cần Thơ” – do TS. Trần Hữu Hợp – Phó Chủ tịch Hội KHXH&NV thông tin đến đại biểu; ThS. Trần Thanh Nam – Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ “Nhu cầu và giải pháp chuyển đối số trong lĩnh vực du lịch ở thành phố Cần Thơ hiện nay”.

Toàn cảnh Hội thảo

Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu trong cuộc sống cũng có những thay đổi. Việc khoa học và công nghệ tác động đến đời sống cũng như các yếu tố văn hóa – xã hội trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực tôn giáo rất cần thiết chính vì đó hội thảo lần này là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại những tác động, ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đến văn hóa-xã hội hiện nay để có những đánh giá thiết thực tạo nên cầu nối giao lưu, trao đổi, liên kết giữa các nhà khoa học trong nghiên cứu liên ngành phục vụ đời sống văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nhã Lê.