//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/tk%20nq%202.jpg

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành địa phương, các Viện trường, cùng các nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết; thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Kết luận số 52-KL/TW. Các tham luận của lãnh đạo các Trường Đại học, Sở, Ban, ngành địa phương xoay quanh các ý kiến về hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức; đưa ra các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn năm 2045.

 

 

Đồng chí Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Trần Việt Trường đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 12 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X “Về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tin và ảnh: Y Phụng