//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/Trang%207.4.jpg

GS.TS.NGND Trần Phước Đường, Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ nhiệm kỳ I (1996-2001)