//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/Trang%208.6.jpg

GS.TS Võ Tòng Xuân, Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ nhiệm kỳ II