//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/Trang%2010(1).jpg

GS.TS Bùi Chí Bửu, Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ nhiệm kỳ III