Em làm truyền thông

                             EM LÀM TRUYỀN THÔNG

                            Làm truyền thông là làm báo chí

                            Tuyên truyền sao đúng ý Đảng - lòng dân

                            Muốn bài viết hay, phải cố gắng chuyên cần

                            Phải tích lũy và thêm phần vốn sống...

                            Đọc xưa, đọc nay lịch sử và truyền thống

                            Vụ việc cần đi sâu, đừng đánh trống bỏ dùi

                            “Mắt sáng, lòng trong” đừng như những kẻ đui

                             Bút phải sắc, để phanh phui kẻ xấu!

                             Nghề truyền thông là không che dấu

                             Không được bôi đen cũng không tự tô hồng

                             Không chạy theo dư luận, đám đông...

                             Không đưa tin giật gân, bịa đặt !

                             Không lợi dụng thời cơ để ra tay chém chặt

                             Lẽ công bằng, phải trái phải phân minh

                             Đức dám hy sinh vì công lý, quang vinh

                             Mới xứng đáng với nghề mình đã chọn.../.

                                             CT 27/10/21- Viết Trương