Em làm khoa học

                                  EM LÀM KHOA HỌC

                            Làm khoa học, em đi làm khoa học

                            Xẻ chia với nông dân khó nhọc quanh năm

                            Làm sao cho đồng lúa tốt xanh

                            Cho cây trái được mùa khi thu hái?

                            Dù nắng mưa, em không quản ngại

                            Đưa kỹ thuật vào nông trại chăn nuôi

                            Vào những vườn cây trái tốt tươi

                            Kỹ thuật mới là chân trời em đi tới!

                         

                             Đưa cây trồng, vật nuôi, giống mới đến nông dân

                             Năng suất nâng cao, chất lượng tăng dần

                             Niềm vui của nông dân, có em cùng góp sức

                             Cách mạng 4.0 đang góp phần tích cực...

                             Đất nước mạnh giàu có trí thức, công, nông

                             Lịch sử canh nông từ thuở Cha Ông

                            “Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống”

                             Ngày nay phải phát huy truyền thống !

 

                             Mùa vụ thâm canh, kỹ thuật reo trồng

                             Muốn mùa vàng, không chỉ có nhà nông

                             Khoa học kỹ thuật, luôn là điều then chốt

                             Có em  góp công làm nên hồn cốt...

                             Hứa quyết tâm sẽ làm hết sức mình

                           Góp phần dựng xây đất nước phồn thịnh, văn minh./.

                                                       Ngày 15/10/2021

                                                             Hạnh Lâm