Đất nước tôi

                                      ĐẤT  NƯỚC  TÔI

     Đất nước tôi

     Đã từng thon thả giọt đàn bầu

     Xoa dịu  nỗi đau của Mẹ…

     Nhưng hôm nay

     Hàng chục triệu người lại phải ra đi

     Nhiều vùng đất nước trắng khăn tang

     Nhiều bàn thờ khói nhang nghi ngút!

     Bởi giặc covi đã giết hại dân lành

     Những người tóc bạc và cả những mái đầu xanh

     Cuộc sống đang yên lành

     Phải xa nhau như lá xa cành

     Bao em thơ đã phải ra đi vội vã…

     Hàng ngàn em thơ trở thành người xa lạ

     Sống mồ côi không Mẹ, không Cha !

     Toàn dân ta phát huy truyền thống sáng lòa…

     Quyết đồng lòng diệt hết dịch rôna

      Khí phách oai hùng từ thuở Ông Cha

     Con cháu tiên rồng vẫn một lòng theo Đảng

     Vững niềm tin chiến thắng ở ngày mai

                        *****

     Có ở đâu như đất nước tôi

    Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

    Dân nước tôi cùng da vàng máu đỏ

    Sống chết có nhau, chung thủy trước sau

    Những chuyến bay không đồng

    Chở đồng bào mình về từ khắp Á, Âu

    Hàng chục ngàn “Mẹ hiền” nơi tuyến đầu bám chắc

    Không sợ hy sinh vì lòng yêu nước, thương dân

    Những tình nguyện viên, đã từ nhiều tháng trước

    Nấu hàng vạn suất  cơm không đồng

    Như phục vụ người thân

    Hàng ngàn chuyến xe không đồng

    Chở những F0 mà chẳng tính công?

    ATM gạo, ATM oxy, tủ lạnh không đồng

     Phục vụ nhân dân với nghĩa tình “lá  lành đùm lá rách”

     Quân đội, công an lập nhiều chiến công hiển hách

     Truyền thống anh hùng không sợ sóng Biển Đông

      Vì lẽ sống thương người cùng một dải non sông

      Nhà nước chăm lo cho hàng chục ngàn người lao động

      Vì những tháng ngày trốn dịch – ngồi không !

      “Một miếng lộc thánh, bằng một gánh lộc trần”

      Cùng toàn dân khắp nơi góp phần,  chung sức

      Khắp Bắc - Trung - Nam, dân ta nhất mực

     Quyết không tha một thứ giặc nào …

     Đất nước tôi mãi, mãi tự hào

     Luôn bền chặt thủy trung  “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”

     LỊCH SỬ BỐN NGÀN NĂM – ĐÃ THẤM ĐẪM MÁU ĐÀO./.

                                      CT ngày 19/9/2021

                                             HẠNH LÂM