//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/DH%20HLV.jpg

Đại hội Đại biểu Hội Làm Vườn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ III năm 2022-2027

 

Sáng ngày 12/11/2022 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần thơ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội làm vườn thành phố nhiệm kỳ III, 2022-2027. Đến dự có Ông Nguyễn Văn Mười – Đại diện Hội làm vườn Trung Ương, Ông Trần Thái Nghiêm – Phó Chủ tịch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Bà Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, các đại biểu khách mời, các Chi – hội viên quận huyện đến tham dự.

             Hội làm vườn thành phố Cần Thơ là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế kỹ thuật và phổ biến rộng rãi, nhiệm kỳ 2014-2019 hội có 1.769 hội viên, là các hộ nông dân sản xuất vườn, hợp tác xã, trang trại canh tác trên 1.500 ha vườn cây ăn trái. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, số lượng hội viên giảm nhưng tổ chức hội vẫn tiếp tục được duy trì.

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027; Thông qua báo cáo điều lệ Hội và các báo cáo tham luận của hội viên; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019; tuyên bố hết nhiệm kỳ và tặng hoa cho các ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ trước.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ III, năm 2022-2027 ra mắt trước Đại Hội

Đại hội thống nhất bầu 22 ủy viên tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2022-2027. Ông Lê Vĩnh Thúc được thống nhất bầu chọn làm Chủ tịch Hội làm vườn nhiệm kỳ III, năm 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu đã đề ra Hội tiếp tục rà soát củng cố tổ chức Hội, hỗ trợ, thúc đẩy mối liên kết giữa người làm vườn với Hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi sản phẩm nghề làm vườn được chứng nhận đảm bảo chất lượng, phát triển du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm OCOP (là tên viết tắt của cụm từ “One Commune One Product” được hiểu là “Mỗi xã một sản phẩm”) gắn với xây dựng kinh tế mới; tổng kết kinh nghiệm, xây dựng lý luận mô hình sản xuất VAC (vườn – ao – chuồng) trong điều kiện mới đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các hiệp hội như Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội trang trại Việt Nam, phối hợp với doanh nghiệp trao đổi thông tin, quảng bá tạo điều kiện để Hội làm vườn chia sẻ kinh nghiệm phát triển nghề vườn tại Cần Thơ.

Tin ảnh: Hoàng Nhã