Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi là một cuộc cách mạng long trời lở đất, có một không hai trong lịch sử dân tộc. Một trong những điểm đặc sắc nhất là Đảng ta đã chớp thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, giành thắng lợi nhanh và trọn vẹn. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận cũng như thực tiễn đã và đang được Đảng ta vận dụng có hiệu quả vào từng thời điểm của lịch sử đất nước trong thời đại hiện nay.

Chi tiết...

Điều kiện khách quan góp phần khiến Cách mạng Tháng Tám nổ ra và giành thắng lợi. Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh:

Chi tiết...

Theo đề nghị của Ban Tuyên Giáo Trung ương tại Công văn số 6552/BTGTW ngày 29/5/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (viết tắt là Liên hiệp Hội) tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vừa qua, tại Khánh Hòa, Liên hiệp Hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các địa phương và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân trong ngành. Nhân dịp này tôi xin góp ý một số điểm nhằm hoàn thiên công tác tổng kết như sau:

Chi tiết...

Tại hội thảo về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí  Trương Viết Hùng – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ đã làm bài thơ tặng hội thảo. Theo yêu cầu của một số đồng chí trong ngành, chúng tôi xin trích giới thiệu đến quý vị.

Chi tiết...

Có nơi nào như ở nơi đây, mỗi tấc đất thắm đẫm máu đào của đồng bào chiến sĩ, quân và dân ta: quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cuộc chiến tranh này vừa dứt, lại phải đương đầu với cuộc chiến đấu mới khốc liệt, tàn bạo hơn, để rồi cả nước trắng màu khăn tang...

Chi tiết...

CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay200
số người truy cậpHôm qua307
số người truy cậpTuần này2096
số người truy cậpTháng này6573
số người truy cậpTất cả365575
Nghe - Nhìn