Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030, Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thành phố Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ

Chi tiết...

Chi tiết...

Chi tiết...

Thực hiện Công văn số 3785/UBND-KGVX ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan, đơn vị lựa chọn và giới thiệu những cá nhân xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019. Thông tin về giải thưởng xin xem Công văn số 2236/VHL-UDTKCN ngày 24 tháng 10 năm 2018 và trên website của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http://vast.ac.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia. Trân trọng./. (Đính kèm Công văn số 3785/UBND-KGVX ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Công văn số 2236/VHL-ƯDTKCN ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Chi tiết...

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP), UNDP đã tài trợ,  Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD), phối hợp với các bên tổ chức “Hội thảo chia sẻ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do tổ chức xã hội hỗ trợ thành công”

Chi tiết...

CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay13
số người truy cậpHôm qua94
số người truy cậpTuần này202
số người truy cậpTháng này2037
số người truy cậpTất cả321099
Nghe - Nhìn