Chi tiết...

Chi tiết...

Thông báo xét chọn Trí thức KH&CN tiêu biểu 2019

Chi tiết...

Chi tiết...

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030, Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thành phố Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ

Chi tiết...

CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay176
số người truy cậpHôm qua349
số người truy cậpTuần này1397
số người truy cậpTháng này4576
số người truy cậpTất cả390686
Nghe - Nhìn