Tuyên truyền công tác biên giới

Theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020. Ban biên tập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ xin trích giới thiệu đến Quý bạn đọc Hiệp ước và Hiệp định biên giới Việt Nam – Campuchia.

 

HIỆP ƯỚC VỀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN CAM-PU-CHI-A

 

Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Nhà nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a;

Với lòng mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cam-pu-chi-a trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt để xây dựng đất nước phồn vinh và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân hai nước;

Các Đại diện toàn quyền, sau khi trao đỏi giấy ủy nhiệm thấy là hợp lệ, đã thỏa thuận những điều sau đây:

Điều 1: Trên đất liền, hai Bên coi đường biên giới hiện tại giữa hai nước được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông Dương (Service Géograpique de lIndochine), thông dụng trước năm 1954 hoặc gần năm 1954 nhất (kèm theo 26 mảnh bản đồ được hai Bên xác nhận), là đường biên giới quốc gia giữa hai nước.

Ở nơi nào đường biên giới chưa được vẽ trên bản đồ, hoặc hai Bên đều thấy chưa hợp lý thì hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đảng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cam-pu-chi-a, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế.

Điều 2: Hai Bên sẽ thương lượng vào thời gian thích hợp để hoạch định đường biên giới trên biển giữa hai nước trong vùng nước lịch sử đã được hai Bên thỏa thuận theo tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cam-pu-chi-a, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

Điều 3: Vào thời gian thích hợp và được hai Bên thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập Ủy ban liên hợp gồm số đại biểu bằng nhau của mỗi Bên để hoạch định đường biên giới đất liền và đường biên giới trên biển theo Điều 1 và Điều 2 của Hiệp ước này, soạn thảo Hiệp ước về hoạch định đường biên giới quốc gia giữa hai nước.

Điều 4: Hiệp ước này sẽ được phê chuẩn và có hiệu lực  kể từ ngày trao đổi thư phê chuẩn.

Hiệp ước này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Hiệp ước về hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước nói ở Điều 3 trên đây có hiệu lực.

Làm tại Phom Penh ngày 20 tháng 7 năm 1983 thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

Được ủy nhiệm của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

NGUYỄN CƠ THẠCH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được ủy nhiệm của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a

 

HUN XEN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a

 

 

HIỆP ĐỊNH VỀ QUY CHẾ BIÊN GIỚI GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN CAM-PU-CHI-A

 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a;

Với lòng mong muốn xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, phù hợp với mối quan hệ đặc biệt Việt nam – Cam-pu-chi-a nhằm tăng cường bảo vệ an ninh khu vực biên giới hai nước;

Đã thỏa thuận những điều sau đây:

I. Đường biên giới và khu vực biên giới

Điều 1: Cho đến khi được hoạch định chính thức, biên giới giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a là đường biên giới hiện tại được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông Dương (Service Géograpique de lIndochine), thông dụng trước năm 1954 hoặc gần năm 1954 nhất như quy định ở Điều 1 Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a ký ngày 20 tháng 7 năm 1983.

Điều 2: Đường biên giới quốc gia giữa hai nước phải được tôn trọng. Các mốc giới phải được bảo vệ. Cấm xê dịch hoặc làm hư hại mốc giới.

Điều 19:

Làm tại Phom Penh ngày 20 tháng 7 năm 1983 thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

Thay mặt

Chính phủ nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

NGUYỄN CƠ THẠCH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thay mặt

Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân

Cam-pu-chi-a

 

HUN XEN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chi-a


 

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay44
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này44
số người truy cậpTháng này828
số người truy cậpTất cả506898
Nghe - Nhìn