Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ


CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ
lần thứ XIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Công văn số 230-CV/TU ngày 07/6/2016 của Thành ủy Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ xây dựng chương trình thực hiện như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Hội) là tổ chức chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ thành phố.
Liên hiệp Hội được thành lập tháng 5/1996 có nhiệm vụ tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ thành phố tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Liên hiệp Hội thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng.
Thời gian qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự ủng hộ của các ban, ngành, Liên hiệp Hội đã gặt hái được nhiều kết quả trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trong hệ thống Liên hiệp Hội hiện có 17 hội thành viên và 3 đơn vị trực thuộc với trên 6000 hội viên.
Đảng đoàn, Ban thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp Hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo điều phối các hoạt động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Liên hiệp Hội, nhờ đó các hoạt động của Liên hiệp Hội có bước tiến bộ góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xem chi tiết tại đây

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay71
số người truy cậpHôm qua92
số người truy cậpTuần này163
số người truy cậpTháng này1005
số người truy cậpTất cả509297
Nghe - Nhìn