Thông báo về việc giải thể Trung tâm dạy nghề Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

QUYẾT ĐỊNH

Giải thể Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ

 

 

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ.Ct.TCCB.96 ngày 31 tháng 5 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ nay là thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công chận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-LHH ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản làm việc số 32/BBKT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ và Ban Giám đốc Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ và Đơn xin giải thể ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ.

Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ có trụ sở chính tại số 59 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Lý do giải thể: Trung tâm hoạt động không hiệu quả.

Điều 2. Ban Giám đốc Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giải thể đơn vị. Nộp con dấu cho cơ quan công an, đăng thông báo giải thể trên trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ban Giám đốc Trung tâm dạy nghề khoa học và công nghệ Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Ngọc Nguyên

Đính kèm Quyết định giải thể

Các bài viết liên quan
TIÊU ĐIỂM
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay71
số người truy cậpHôm qua69
số người truy cậpTuần này784
số người truy cậpTháng này1762
số người truy cậpTất cả314091
Nghe - Nhìn