Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019

Kính gửi:

 

- Viện nghiên cứu, Trường đại học/cao đẳng, các  tổ chức khoa học và công nghệ;

- Sở, ban, ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Quý Doanh nghiệp, Công ty sản xuất kinh doanh.

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030,

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thành phố Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.

1.Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2020:

  • Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, công nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nghiên cứu ứng dụng, phát triển các công nghệ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
  • Yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề khoa học đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2.Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ cấp thành phố:

  • Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
  • Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Khỏan 1 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ

 

qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

  • Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hòan thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.
  • Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3.Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020:

  • Biểu mẫu: đề nghị đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các mẫu phiếu sau (biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ http://sokhcn.cantho.gov.vn/):

+ Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học).

+ Mẫu A2-ĐXDASXTN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm)

+ Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

+ Mẫu A4-ĐXCT: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho chương trình khoa học và công nghệ)

  • Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 30/4/2019.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp gửi thêm phiếu đề xuất dạng tập tin Microsoft Word (.doc) đến địa chỉ mail: vankha@cantho.gov.vn. Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, số 02, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Điện thoại: 0292.3821.913; Fax: 0292.3821.471.

Trân trọng kính chào./.

 

Xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới.

CV 114-SKHCN

Biểu mẫu

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay153
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này399
số người truy cậpTháng này9444
số người truy cậpTất cả417889
Nghe - Nhìn