Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ năm (2017 – 2018) tiến hành công tác sơ khảo các sản phẩm tham gia dự thi cấp thành phố.

Tổng số sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ năm (2017 – 2018) cấp thành phố là 112 ở 5 lĩnh vực: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, Đồ dùng học tập, Phần mềm tin học, Sản phẩm thân thiện với môi trường. Ban Tổ chức đã tiến hành công tác sơ khảo các sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp thành phố trong 2 ngày 13 và 14/6 (thuộc 4 lĩnh vực: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, Đồ dùng học tập, Sản phẩm thân thiện với môi trường), các em thanh thiếu niên nhi đồng là tác giả và đồng tác giả các sản phẩm sáng tạo đã tham gia thuyết trình về ý tưởng sáng tạo và trình bày các sản phẩm sáng tạo của mình với hội đồng đánh giá. Nhìn chung, các sản phẩm sáng tạo của các em học sinh năm nay có chất lượng tốt, xuất phát từ các sinh hoạt học tập, vui chơi và giải trí hàng ngày các em.

Một số hình ảnh sản phẩm tham gia dự thi:

 

 

Tin và ảnh: Mỹ An.

Các bài viết liên quan