Sản xuất hoa chậu, mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả

Xây dựng mô hình sản xuất hoa chậu tại Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là mô hình nông nghiệp đô thị do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ thực hiện, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ Khoa học-Kỹ thuật vào trong sản xuất hoa, tích cực tham gia Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hình: mô hình sản xuất hoa chậu tại Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ

Mô hình sản xuất hoa chậu tại làng hoa phù hợp với Chủ trương và hợp lòng dân nên được sự đồng ý, ủng hộ của Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy, sự phối hợp chặc chẽ của UBND hai phường Long Hòa và Long Tuyền, hệ thống Khuyến nông địa phương và các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trên địa bàn đặc biệt là sự ủng hộ hưởng ứng nhiệt tình của xã viên Hợp tác xã Hoa kiểng Phó thọ Bà bộ, người trồng hoa khu vực lân cận nên công tác triển khai thuận lợi, đúng tiến độ. Cho tới thời điểm này đã xây dựng được hai mô hình như đã đăng ký, mở rộng thêm một mô hình người dân ngoài hợp tác xã sản xuất hoa-kiểng quanh năm vừa là điểm tham quan du lịch vừa cung cấp hoa kiểng cho các shop hoa kiểng quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều góp phần vào phát triển không gian xanh cho thành phố Cần Thơ.