Một số hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay cả nước kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018), Ban biên tập trân trọng giới thiệu lời nói của Bác về chiến thắng Điện Biên Phủ và một số hình ảnh về chiến thắng này.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong thời đại ngày nay: “Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định sẽ thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công”.

HỒ CHÍ MINH

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành