Khắc ghi lời Bác dạy Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/ 12/ 1944 – 22/ 12/ 2020):

       KHẮC GHI LỜI BÁC DẠY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

      Nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-1964) Bác Hồ đã căn dặn: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó là lời khen tặng của Bác dành cho QĐND Việt Nam, và đó cũng chính là truyền thống vẻ vang của quân đội ta, là chuẩn mực của bộ đội Cụ Hồ.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22/12/1944 dưới gốc đa Tân Trào. Ảnh: tư liệu.

       Đã 76 năm trôi qua kể từ ngày thành lập Đội tuyên truyền giải phóng quân ngày 22-12-1944 dưới gốc đa Tân trào lịch sử, ngày nay là QĐND Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi lời Bác dạy trong tim.  Cũng chính nhờ sự chỉ đạo, dìu dắt của Người, của Đảng QĐND Việt Nam đã cùng với toàn dân làm nên Cách mạng tháng 8/1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954 và sau đó giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 để tiến lên xây dựng XHCN.

      Quân đội ta  được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn vững vàng trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, hy sinh phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, xứng đáng với vai trò là công cụ sắc bén, lực lượng đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

        Trung với Đảng, hiếu với Dân trở thành phẩm chất hàng đầu của  mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam. Phẩm chất đó là cơ sở vững chắc của sức mạnh đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, huy động mọi sức lực và trí tuệ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều đó, trước hết thể hiện ở sự tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Hiếu với dân là phải gắn bó với nhân dân, gần gũi nhân dân, dựa vào dân, nắm vững dân tình, dân tâm, dân trí, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, dân bao bọc chở che.

    Người còn dạy: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, quân đội ta hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ trao cho, đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, chiến đấu anh dũng, công tác và lao động tích cực, tiết kiệm, cần cù, khiêm tốn giản dị, đoàn kết nội bộ, đồng cam cộng khổ với nhân dân, luôn luôn sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ".

      Theo Bác, không chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta còn làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, Người nói: "Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Mới ra đời với gậy tầm vông, súng kíp đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh Nhật, đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công". Hay trong những ngày ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Bác lại khen ngợi: "Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến, mà cũng anh dũng trong hòa bình; đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu khích, phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai; đã giáng trả lại đế quốc Mỹ những đòn đích đáng như ngày 5 tháng 8 năm 1964".

Bác thăm đơn vị phòng không năm 1967. Ảnh: tư liệu.

 

     Bác còn chỉ rõ là quân đội cách mạng phải biết vượt qua khó khăn thử thách. Người nói: "Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần cù, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn được giữ vững và phát triển"...

      Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn dân tộc kinh qua các cuộc kháng chiến, QĐND Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất dù phải đối mặt với đế quốc, thực dân hung bạo, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, với tinh thần tự tôn dân tộc. Tinh thần bất khuất, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy, làm cho bản chất và truyền thống cách mạng của QĐND Việt Nam càng thêm trong sáng, cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

      Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh thần kỳ, giúp quân đội ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

                                                                 LÊ XUÂN

 


 

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay35
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này35
số người truy cậpTháng này819
số người truy cậpTất cả506889
Nghe - Nhìn