Kết luận 93-KL/TW của Ban Bí thư

 

Ngày 20/11/2020, Ban Bí thư Trung ương có Kết luận số 93-KL/TW  về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là văn bản rất quan trọng trong định hướng phát triển của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu toàn văn kết luận này.

TOÀN VĂN KẾT LUẬN 93

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay41
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này41
số người truy cậpTháng này825
số người truy cậpTất cả506895
Nghe - Nhìn