Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW

Sáng ngày 31/8/2017, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Chủ trì hội nghị Bí thư Thành ủy ông Trần Quốc Trung; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Phạm Văn Hiểu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ông Lê Văn Tâm và sự tham dự của các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể, lãnh đạo các quận, huyện, cơ quan báo đài của thành phố. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị ông Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 20 CT/TW với những nội dung chính: công tác triển khai, quán triệt chỉ thị; kết quả thực hiện; đánh giá chung, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ thị 20 CT/TW trong thời gian tới. Trong hội nghị còn có 7 tham luận, ý kiến được trình bày bởi các cơ quan quản lý, các Hội đoàn thể, Lãnh đạo quận ủy, huyện ủy.

Qua các ý kiến tham luận và báo cáo chủ trì đã nêu Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”:

1) Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW; Công văn 993-CV/TU của Ban thường vụ Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, Luật trẻ em gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện quyền trẻ em.

2) Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đẩy mạnh họat động truyền thông, giáo dục tư vấn về bảo vệ sức khỏe trẻ em bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần hình thành, phát triển nhân cách, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em.

3) Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo về trẻ em. Triển khai thực hiện tốt chương trình bảo vệ trẻ em thành phố giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, gắn với Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống trẻ em.

4) Đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng điểm vui chơi, giải trí phù hợp cho trẻ em; tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm sinh hoạt thanh, thiếu nhi và nhà thiếu nhi các quận, huyện; mở rộng mạng lưới thư viện các xã, phường, thị trấn khuyến khích việc đọc sách phát triển tư duy trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc; tiếp tục duy trì và nâng cao tỉ lệ học sinh đi học trong độ tuổi.

5) Tiếp tục củng cố kiện toàn và nâng cao đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên ở ấp, khu vực; triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

6) Tăng cường công tác xã hội hóa, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng và thực hiện các chương trình đề án, dự án trợ giúp, chăm sóc bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền tham gia của trẻ em; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu bảo vệ trẻ em và xử lý nghiêm nếu có xảy ra sai phạm.

Thường xuyên mở lớp tập huấn về kỹ năng sống, trang bị những kiến thức về quyền trẻ em và kỹ năng sống dành cho trẻ em, thanh thiếu niên hoặc lồng ghép các chương trình học ngoại khóa tại trường nhằm truyền đạt những nội dung về quyền trẻ em như Công ước Quyền trẻ em của Liên hiệp Quốc, phân biệt được quyền và nhu cầu, hiểu biết về quyền sống và quyền được bảo vệ, góp phần giúp các em biết cách phòng tránh và tự bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm; đây là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện.

 

Tin, ảnh: NYN - LHHCT

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay28
số người truy cậpHôm qua343
số người truy cậpTuần này1062
số người truy cậpTháng này5948
số người truy cậpTất cả234867
Nghe - Nhìn