Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ thời gian qua

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các quyết sách của Đảng và Nhà nước đối với các dự án phát triển kinh tế -xã hội trước khi ban hành. Hoạt động này bổ sung thêm các luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách chân thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận xã hội lớn giữa các nhà quản lý và người thực hiện, từ đó mà tính khả thi cao, ứng dụng được công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội thì hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một chức năng, một nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động này không vì lợi nhuận mà thể hiện rõ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức vì lợi ích cộng đồng. Do tầm quan trọng đó mà Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội. Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ, từ đó đến nay hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội có nhiều bước tiến đáng kể. 

Ngoài việc thực hiện tư vấn, phản biện cho các quy hoạch chỉnh sửa bổ sung các quy hoạch kinh tế xã hội của quận, huyện; tư vấn phản biện cho quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030; tham gia đóng góp cho dự thảo Luật về Hội…; tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ hàng năm; phản biện cho nhiều chương trình, đề tài, dự án khoa học & công nghệ cấp thành phố và quận, huyện; Liên hiệp Hội đồng thời tổ chức các hội thảo tư vấn phản biện chuyên đề.  Liên hiệp Hội đã thực hiện TVPB với 2 báo cáo quan trọng là: TVPB các giải pháp thực hiện Kế hoạch thu thuế năm 2018 và các năm tiếp theo; “Xây dựng huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ thành đô thị sinh thái”, được lãnh đạo thành phố và Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao.

Lãnh đạo UBND thành phố chủ trì buổi họp để lắng nghe Liên hiệp Hội Cần Thơ Báo cáo tư vấn Kế hoạch thu thuế năm 2018 và những năm tiếp theo

 

Quang cảnh buổi Hội thảo với sự chủ trì của Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội Cần Thơ, UBND Huyện Phong Điền cùng với các chuyên gia, nhà khoa học của thành phố Cần Thơ và TPHCM

Thành phố Cần Thơ có lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ đông, có các cơ quan viện, trường trên địa bàn bên cạnh đó Liên hiệp Hội có lực lượng hội viên lớn từ các hội thành viên, có văn bản chủ trương về tư vấn, phản biện và giám định xã hội từ trung ương đến địa phương, làm cơ sở thực hiện; bên cạnh đó đối tượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của thành phố phong phú, do thành phố đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; nhiều dự án, quy hoạch, chương trình kinh tế - xã hội được triển khai đã góp phần cho những thành công bước đầu trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tuy nhiên, nhìn lại hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội cũng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của lực lượng trí thức hiện có trên địa bàn thành phố.

Hướng tới Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2021 – 2026) và thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh và năng cao chất lượng hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, tập hợp lực lượng trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố tham gia tư vấn việc thực hiện mục tiêu và chương trình về khoa học và công nghệ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khi được giao nhiệm vụ; đồng thời cũng chủ động đề xuất các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Mỹ An – Ban KHCN&TVPB

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay45
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này45
số người truy cậpTháng này829
số người truy cậpTất cả506899
Nghe - Nhìn