DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHXH&NV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2016-2021

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
ĐIỆN THOẠI, EMAIL
1
Trần Văn Tư
Chủ tịch
Cao cấp
Lý luận Chính trị
0913974800
tvtu15@gmail.com
2
Trần Hữu Hợp
P.Chủ tịch
TS.Dân tộc học
0907402515
3
Nguyễn Ngọc Minh
 
P.Chủ tịch
TS.Kinh tế học
0913.783.795
 
4
Trần Văn Kiệt
 
P.Chủ tịch
Ths.Chính trị học
0909999509
tranvankiet1978@yahoo.com.vn
5
Lê Hùng Yên
 
UVTV
Tổng Thư ký
Ths.Tôn giáo học
0982191599
hungen@cantho.gov.vn
6
 
Đào Ngọc Cảnh
 
UVTV
TS.Địa lý du lịch
0918755808
dncanh@ctu.edu.vn
 
7
Trần Thị Ngọc Bích
 
UVTV
TS.Khoa học cây trồng
 
0938135138
ngocbich303@gmail.com
8
Trần Thanh Bé
UV
TS.Nông nghiệp
 
0944230155
tranthanhbe55@gmail.com
9
Trần Thanh Bình
 
UV
Ths.Triết học
0903985865
tranthanhbinh@cantho.gov.vn
10
Lê Thanh Hồng
UV
 
0918830319
lethanhhongbdvtu@gmail.com
11
 Phạm Ngọc Đỉnh
UV
TS.Triết học
0918131293
pndinh60@gmail.com
12
Ths.Trần Thế Như Hiệp
UV
Ths.Phát triển Nông thôn
0913707987
tranhiep72@gmail.com
13
Huỳnh Thu Hòa
 
UV
TS.Sinh thái học
 
0913106475
hthoa@ctu.edu.vn
14
Phạm Thị Huệ
 
UV
Ths.Lịch sử Việt Nam
0939868644
phamnhahue@gmail.com
15
Thạch Mu Ni
 
UV
CN.Dân tộc học
0989771197
thachmuni2006@yahoo.com
16
Nguyễn Ngọc Phúc
 
UV
TS.Lịch sử Việt Nam
0907192399
nguyenngocphuc@cantho.gov.vn
17
 Hoàng Bắc Quốc
 
UV
TS.Cơ khí nông nghiệp
0918541935
 
18
Nguyễn Thị Xuân Thu
 
UV
Ths.
 
0908027777
ntxthu@gmail.com ntxthu@ctuet.gov.vn
19
Phạm Văn Tuấn
 
UV
Ths.Tôn giáo học
0913823343
pvtuan@cantho.gov.vn

 

CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay80
số người truy cậpHôm qua92
số người truy cậpTuần này172
số người truy cậpTháng này1014
số người truy cậpTất cả509306
Nghe - Nhìn