DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHXH&NV

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

Địa chỉ trụ sở:

 

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Điện thoại

 e-mail

Ban thường vụ

1

Ông Trần Văn Tư

Chủ tịch

0913 974 800

2

TS. Trần Thanh Bé

P.chủ tịch,

0944 230 155

3

TS. Lê Văn Bảnh

P.chủ tịch

0913 870 204

4

PGS.TS. Mai Văn Nam

P.chủ tịch

0918 502 333

5

TS. Trần Hữu Hợp

P.chủ tịch

0907 402 515

6

TS. Đặng Huỳnh Mai

P.chủ tịch

0903 466 105

7

ThS. Phạm Phi Hùng

Tổng thư ký

0918 357 566

8

TS. Nguyễn Ngọc Minh

P.chủ tịch

0913 783 795

9

ThS. Lê Dương Thái

UVTV

 

10

TS. Lê Ngọc Triết

UVTV

 

11

TS. Huỳnh Xuân Hiệp

UVTV

 

Ban chấp hành

1

ThS. Trần Thị Thanh Bình

2

TS. Đào Ngọc Cảnh

3

Ông Nguyễn Văn Châu

 

 

4

ThS. Trần Văn Dân

5

TS. Phạm Ngọc Đỉnh

 

 

6

TS. Dương Quốc Định

 

 

7

Ông Trần Văn Kiệt

8

TS. Nguyễn Xuân Lai

 

 

9

TS. Kiều Thị Ngọc

 

 

10

TS. Dương Văn Ni

 

 

11

TS. Hoàng Quốc Bắc

12

Ông Lê Văn Rồng

 

 

13

Ths. Nguyễn Văn Thạng

 

 

14

ThS. Trương Chí Tiến

 

 

15

Ông Đinh Ngọc Tuấn

 

 

16

Nguyễn Thanh Xuân

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay28
số người truy cậpHôm qua343
số người truy cậpTuần này1062
số người truy cậpTháng này5948
số người truy cậpTất cả234867
Nghe - Nhìn