Chỉ thị tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Năm 2018 đã kết thúc với kết quả thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi, thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình mới. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố và sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố cùng với sự phấn đấu của các ngành, các cấp và địa phương, sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2018 tiếp tục đà chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, có 12 chỉ tiêu vượt và đạt 100% kế hoạch trong tổng số 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Bên cạnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ và đặc biệt là sự thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư đã tạo điều kiện trong huy động thêm nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm, tác động tích cực đến sự phát triển và vị thế của thành phố. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau:

 

Xem chi tiết tập tin đính kèm tại đây

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay133
số người truy cậpHôm qua416
số người truy cậpTuần này549
số người truy cậpTháng này7710
số người truy cậpTất cả416155
Nghe - Nhìn