Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật & Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

 
XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY