//custa.cantho.gov.vn/files/images/%E1%BA%A2nh%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng/BCH%20NK%20VI.jpg

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI (2021 – 2026)

          Ngày 26/11/2021, tại trụ sở Liên hiệp hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa VI (2021 – 2026) đã họp phiên họp lần thứ 2 nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ chào mừng các thành viên vừa được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành, đồng thời trân trọng mời các thành viên Ban Chấp hành cùng đồng hành với Liên hiệp Hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã được Đại hội thông qua vào ngày 21/10/2021.

Các thành viên Ban Chấp hành tham dự cuộc họp trực tuyến. Ảnh: HA

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, thay mặt Ban Chấp hành đã khái quát lại một số hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội Cần Thơ. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động, song Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Về công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật vận động Trí thức, nhà khoa học Cần Thơ tham dự Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Cần Thơ với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức Đại hội VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp Hội được Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; Liên hiệp Hội giới thới thiệu 01 viên chức ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế và thành lập Hội đồng xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021.

Liên hiệp Hội và các hội thành viên tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng phống dịch Covid-19; Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến các cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; Triển khai đến các ngành và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư, Công văn số 54-CV/TU ngày 24/12/2020 của Thành ủy và Công văn số 4108/UBND-KGVX ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thực hiện Kỷ yếu Liên hiệp Hội – 25 năm hình thành và phát triển, phát hành 200 quyển.

Công tác thông tin phổ biến kiến thức

Liên hiệp Hội Cần Thơ tham dự và có bài phát biểu tham luận tại Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long do Liên hiệp Hội Việt Nam và Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Tại hội thảo đã có phát biểu kêu gọi đầu tư logistic và nông nghiệp công nghệ cao cho thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long; Phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức hội thảo kết nối thị trường cho sản phẩm giá trị gia tăng từ các tổ hợp tác, hợp tác xã tại đồng bằng sông Cửu Long bằng hình thức trực tuyến; Phối hợp Hội Y học thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Thích ứng và sống chung với COVID-19 trong điều kiện mới”, kết nối tới 300 điểm cầu các quận huyện, xã phường và các hội nghề nghiệp, nông dân, phụ nữ để nghe các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn thích ứng trong điều kiện bình thường mới; Tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học (bằng hình thức trực tuyến) lấy ý kiến các nhà khoa học dự thảo chính sách thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và chuyển giao kết quả đề tài, trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại Tp. Cần Thơ”; Các hội thành viên tổ chức hàng chục cuộc hội thảo khoa học, chuyên đề thuộc các lĩnh vực y học, nông nghiệp cho hàng nghìn lượt người tham dự.

Năm 2021, Liên hiệp Hội tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ lần 10 năm 2021, có 581 đề tài tham gia dự thi cấp cơ sở và 109 đề tài tham gia dự thi cấp thành phố. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác tuyển chọn được diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Chọn 40 đề tài đạt giải cấp thành phố và gửi 21 đề tài tham gia Cuộc thi toàn quốc và đạt 04 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 (2020-2021), đã tiếp nhận 109 hồ sơ thuộc 6 lĩnh vực dự thi từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Hội đồng đã chọn 38 giải pháp để trao giải cấp thành phố và gửi 14 giải pháp tham gia Hội thi toàn quốc.  

Về công tác thi đua khen thưởng, năm 2021 Liên hiệp Hội Cần Thơ và các Hội thành viên được Liên Hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp các hội khoa học và kỹ thuật” cho 16 cá nhân; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 8 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Liên hiệp Hội Cần Thơ; Có 03 giải pháp sáng tạo đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố năm 2018-2019 được đề xuất ghi danh Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Tại Cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều phát biểu đóng góp cho dự thảo Quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội, Quy chế hoạt động Ban Thường vụ và đề xuất nhiều giải pháp với mong muốn Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh, phát huy chức năng nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức thành phố đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Hoài Ân